Toporek saperski był przydzielany do oddziałów piechoty po 1 egzemplarzu do każdej drużyny strzeleckiej (nosił go drużynowy) oraz oddziałów saperów...