Pistolet sygnałowy wz.1920 był produkowany przez Warsztaty Broni DOG we Lwowie. Stanowił własne opracowanie warsztatów zarówno pod względem zespołów mechanizmów...