W związku ze zużyciem zapasu menażek przejętych po zaborcach Wojsko Polskie stanęło przed problemem opracowania zamiennika krajowego. Za pierwowzór posłużyła...