Projekt konstrukcyjny łodzi latającej CAMS-30E powstał w wytwórni Chantiers Aero-Martimes de la Seine (CAMS) w 1922 roku pod kierownictwem inżyniera...