Na początku lat siedemdziesiątych polscy konstruktorzy opracowali nowy wzór pistoletu sygnałowego. Pistolet ten, oznaczone w wojsku jako wz. 1978, jest przeznaczone do nadawania sygnałów świetlnych i dymnych w ratownictwie morskim i lądowym, lotnictwie i działaniach wojskowych. Broń ta zastępuje sukcesywnie używane dotychczas pistolety wz. 1944. Nowy pistolet sygnałowy wyróżniał się małą masą oraz nowoczesną technologią wykonania, z szerokim zastosowaniem tworzyw sztucznych. Składa się z następujących zasadnich zespołów: zespołu lufy z elementami do jej otwierania i zamykania oraz wyrzucania łusek, mechanizmu spustowo-uderzeniowego, szkieletu. Mechanizm uderzeniowo-spustowy jest typu kurkowego, ze stałą iglicą osadzoną na stałe w kurku. Naciśnięcie na spust powoduje zwolnienie kurka z zaczepu, któy pod wpływem swej sprężyny uderza w spłonkę naboju. Lufa o przewodzie gładkim, osadzona obrotowo w szkielecie za pomocą kółka, jest utrzymywana w położeniu gotowym do strzału przez zwalniacz lufy. Odciągnięcie zwalniacza powoduje "złamanie" lufy i umożliwia wprowadzenie naboju do przewodu lufy.

26 mm pistolet sygnałowy wz. 1978

Podczas opracowywania pistoletu konstruktorzy – inż. Bohdan Szpaderewski i inż. Krzysztof Sztyczyński – położyli duży nacisk na warunki bezpieczeństwa użytkowania broni. Temu celowi ma służyć osłonięcie spustu kabłąkiem oraz wprowadzenie zabezpieczenia przed otwarciem i zamknięciem lufy przy napiętym kurku. Jest to konieczne, aby uniemożliwić oddanie przypadkowego strzału podczas ładowania broni. Rozwiązanie takie uzyskano poprzez nową konstrukcję żerdzi urządzenia spustowego – jest to przedmiot polskiego patentu numer 124305.

szkielet

Budowa

Pistolet wz. 1978 składa się z następujących zespołów: lufy, chwytu, szkieletu. Zespół lufy składa się z następujących części: lufy, osi obrotu lufy, sprężyny lufy. Spust służy do odchylania zaczepu kurka w celu jego rozzębienia z kurkiem, a tym samym zwolnienia napiętego kurka. Naciskany spust działa na dolną powierzchnię b zaczepu kurka za pośrednictwem rolki 1.

Spust

Źródła

  • "Polskie konstrukcje broni strzeleckiej", Piotr Zarzycki & Zbigniew Gwóźdź, 1 stycznia 1993
  • "26 mm pistolet sygnałowy wz. 1978 i 1944, Opis i użytkowanie", Ministerstwo Obrony Narodowej, 1985