Piła poprzeczna wchodziła w skład wyposażenia jednostek saperów i pionierów Wojska Polskiego (po 1 egzemplarzu na drużynę). Norma zużywalności stosowana na potrzeby intendentury wynosiła 60 miesięcy.

Piła poprzeczna_2

Opis konstrukcji

Piła poprzeczna składa się z metalowego brzeszczotu zakończonego z obu stron drewnianymi uchwytami. Na czas transportu chowana do skórzanego pokrowca.

Piła poprzeczna_1

Długość całkowita

1030 mm

Masa własna

0,9 kg

Masa pokrowca

0,3 kg

Masa wiązadła

0,32 kg

 

Źródła

  • Instrukcja "Podręcznik Dowódcy Plutonu Strzeleckiego", Warszawa 1939 r.
  • Zdzisław Cutter "Saperzy II Rzeczypospolitej", 2005 r.  

Prawa autorskie

Autor artykułu:  Marcin Skrzypacz