Piła płatnica wchodziła w skład wyposażenia jednostek saperów i pionierów Wojska Polskiego (w wyposażeniu drużyny saperów znajdowały się 4 egzemplarze, a pionierów 3 egzemplarze). Była używana do przycinania palików, desek i innych drobnych prac wykończeniowych przy obróbce drewna. Norma zużywalności stosowana na potrzeby intendentury wynosiła 60 miesięcy.

Opis konstrukcji

Piła płatnica składa się z krótkiego metalowego brzeszczoty zagończonego z jednej strony drewnianym uchwytem.

Piła płatnica_1

Długość całkowita

? mm

Masa własna

0,6 kg

Masa pokrowca

0,3 kg

 

Źródła

  • Instrukcja "Podręcznik Dowódcy Plutonu Strzeleckiego", Warszawa 1939 r.
  • Zdzisław Cutter "Saperzy II Rzeczypospolitej", 2005 r.  

Prawa autorskie

Autor artykułu:  Marcin Skrzypacz