Departament Piechoty

Departament Piechoty zawiera spis wyposażenia piechoty Wojska Polskiego w tym m.in. karabiny, granaty, granatniki, broń osobista, bagnety, pistolety maszynowe.

,

Pistolet Grunera

Pistolet nazwany od nazwiska konstruktora, Jana Grunera zamieszkałego w Mariampolu nieopodal Słonimia. Koncept pistoletu zgłoszony w dniu 8 listopada 1932...

Czytaj dalej..
,

9 mm pistolet Noury Pasza FB Radom wz. 30

Historia pistoletu Noury Pasza owiana jest tajemnicą. Domniemany twórca, konstruktor broni strzeleckich inż. Piotr Wilniewczyc, wspomina o pistolecie w swojej...

Czytaj dalej..
,

9 mm pistolet maszynowy wz. 1984

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych znaczną liczbę klasycznych pistoletów maszynowych zastąpiono w wielu państwach nowoczesnymi małogabarytowymi pistoletami o dużej...

Czytaj dalej..
,

9 mm pistolet maszynowy wz. 1963

Pistolet maszynowy wzór 1963 był w momencie wprowadzenia do uzbrojenia jednym z najlżejszych pm na świecie, z wagą liczącą niecałe...

Czytaj dalej..
,

9 mm pistolet maszynowy RAK

Przezbrojenie wojsk w karabinki samoczynnej na naboje o mocy pośredniej spowodowało, że dotychczasowe znaczenie i waga klasycznych pistoletów maszynowych znacznie...

Czytaj dalej..
,

Pistolet maszynowy Mors

W połowie lat trzydziestych inż. Piotr Wilniewczyc i Jan Skrzypiński, dyrektor Fabryki Karabinów w Warszawie, uprzedzili decyzję władz wojskowych tworząc...

Czytaj dalej..
,

Pistolet sygnałowy wz. 1978

Na początku lat siedemdziesiątych polscy konstruktorzy opracowali nowy wzór pistoletu sygnałowego. Pistolet ten, oznaczone w wojsku jako wz. 1978, jest...

Czytaj dalej..
,

Pistolet sygnałowy wz. 1944

Model 1944, w literaturze zachodniej rozpoznawany bardziej jako model 10, został opracowany pod koniec wojny w zakładach zbrojnych w ZSRR...

Czytaj dalej..

Maska polska wz.32

Maska wzoru 32 była zupełnie nowoczesnym sprzętem, drugim po masce R.S.C., w pełni opracowanym w Polsce i przez polskich konstruktorów....

Czytaj dalej..
,

Bagnet karabinowy wz.24

Bagnet karabinowy wzór 1924 był bagnetem konstrukcji polskiej przeznaczonym dla karabinu Mauser wz.98, skonstruowanym z myślą o zastąpieniu swojego poprzednika...

Czytaj dalej..