Po zakończeniu Pierwszej Wojny Światowej decyzją Rady Ambasadorów z 9 grudnia 1919 roku o podziale floty niemieckiej przyznano Polsce 6 torpedowców spośród okrętów internowanych w brytyjskiej bazie w Rosyth. Wśród nich znajdował się nieduży torpedowiec noszący oznaczenie taktyczne A 59. W służbie Polskiej Marynarki Wojennej nadano mu nową nazwę ORP Ślązak.

Okręt typu Torpedoboot 1916 został zbudowany w niemieckiej stoczni Stettiner Maschinenbau AG Vulcan w Stettin (Szczecin) pod numerem stoczniowym 479. Wodowanie odbyło się 13 kwietnia 1917 roku, a wcielenie do służby w cesarskiej marynarce wojennej miało miejsce 9 czerwca 1917 roku.

W Polsce

Przejęty przez Polaków okręt był w bardzo złym stanie. Pozbawiono go nie tylko uzbrojenia, ale także większości wyposażenia pomocniczego i nie zapewniono odpowiedniej konserwacji kadłuba i podzespołów. Oznaczało to wysokie koszty doprowadzenia jednostki do stanu gotowości operacyjnej nawet jako jednostka szkolna.
Ze względu na wysokie koszty podjęto decyzję o przeholowaniu jednostki do kraju, gdzie planowano wykonać konieczny remont niższymi kosztami niż oferowano nam w Wielkiej Brytanii. Zespół obejmujący 3 torpedowce Mazur, Ślązak i Góral wyruszył w rejs 8 września 1921 roku na holu wynajętego brytyjskiego holownika Bullger i 14 września 1921 roku dotarł do portu w Gdańsku.

Po zakończonych próbach odbiorczych rozpoczynają służbę w Marynarce Wojennej II RP (PMW) w składzie Dywizjonów Torpedowców. W chwili przybycia okręty były nieuzbrojone, więc tymczasowo uzbrojono je w 2 działa kalibru 47 mm. Od roku 1924 w skład jego wyposażenia wchodziła francuska armata morska 75 mm i podwójna wyrzutnia torped kal. 450 mm. ORP Ślązak brał udział w wizytach zagranicznych polskich okrętów m.in. Libawa i Ryga(czerwiec 1923), Kopenhaga(1929) a w 1930 był jednym z okrętów wyznaczonych do eskorty transatlantyku Polonia, który udał się do Estonii z oficjalną wizytą wraz z prezydentem Ignacym Mościckim na pokładzie. ORP Ślązak był wykorzystywany jako okręt ćwiczebny: początkowo przez Marynarkę Wojenną w okresie dwudziestolecie międzywojennego, a od roku 1937 już tylko przez lotnictwo jako okręt-cel.

ORP Ślązak w roku 1936. Oznaczenie boczne "SK"

Epizod wrześniowy

W momencie wybuchu II wojny światowej okręt znajdował się w Pucku. Do działań bojowych nigdy nie został wykorzystany. Po tym jak wpadł w ręce niemieckie został pocięty na złom.

Bliźniacze okręty

Do bliźniaczych okrętów ORP Ślązak można zaliczyć ORP Krakowiak i ORP Podhalanin.

ORP Podhalanin - bliźniacza jednostka

Dowódcy

 

kpt. mar. Włodzimierz Staszkiewicz 10 czerwca 1923 – listopad 1924
kpt. mar. Henryk Eibel 1924 – 1926
kpt. mar. Michał Borowski 24 kwietnia 1926 – 2 sierpnia 1928
kpt. mar. Aleksander Hulewicz 1928 – 1929
kpt. mar. Włodzimierz Kodrębski 1929 – styczeń 1930
kpt. mar. Tadeusz Stoklasa 4 stycznia 1930 – 19 marca 1930
kpt. mar. Aleksander Hulewicz marzec 1930 – 1930
? 1930 – 1933
kpt. mar. Stanisław Dzienisiewicz 1933 – 1934
kpt. mar. Zdzisław Boczkowski 1934 – marzec 1934
? marzec 1934 – kwiecień 1935
kpt. mar. Jerzy Staniewicz kwiecień 1935 – lipiec 1935
kmdr ppor. dypl. Roman Stankiewicz 1 lipca 1935 – listopad 1935
? listopad 1935 – czerwiec 1936
kpt. mar. Jerzy Staniewicz czerwiec 1936 – 5 marca 1937

ORP "Ślązak" jako A 59

 

Dane taktyczno-techniczne

 

Wyporność
standardowa/kontraktowa 330 ton
normalna ?
pełna 381 ton

 

Wymiary
długość całkowita 61,10 m
długość między pionami 60,12 m
szerokość maksymalna 6,41 m
zanurzenie pełne 2,24 m
zanurzenie średnie 2,21 m

 

Napęd
dwa kotły wodnorurkowe typu Yarrow o ciśnieniu 18,5 atm:
dwie turbiny AEG Vulcan o łącznej mocy: 6500 KM
2 trzyłopatowe śruby o średnicy 1,70 m

 

Osiągi
prędkość maksymalna (1921) 21 węzłów, (1917) 26 węzłów
prędkość ekonomiczna (1921) 15 węzłów

 

Załoga
1921 73 ludzi w tym: 3 oficerów, 70 podoficerów i marynarzy
1915 55 ludzi w tym: 2 oficerów, 53 podoficerów i marynarzy

 

Uzbrojenie

1917-1939

2 działa kalibru 88 mm L/30

2 wyrzutnie torpedowe kalibru 450 mm
30 min

1921-1924

2 działa kalibru 47 mm wz. 85 Hotchkiss

2 ckm Maxim wz. 08 kalibru 7,9 mm

1925-1939

2 działa kalibru 75 mm Schneider wz. 97

2 wyrzutnie torpedowe kalibru 450 mm

2 ckm Maxim wz. 08 kalibru 7,9 mm

1936-1937

1 działo kalibru 75 mm Schneider wz. 97

2 ckm Maxim wz. 08 kalibru 7,9 mm

 

Torpedowiec ORP "Mazur" opuszcza port w drodze do Skandynawii

Źródła:

  • J. Pertek, „Wielkie dni małej floty”, Poznań 1958r.
  • www.wikipedia.pl
  • www.odkrywca.pl
  • www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/79568/8c84e3accf92cd74d5666e4a4483a104/

Prawa autorskie:

Artykuł zamieszczony na łamach serwisu za zgodą autora. Brak zgody na kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie.