Dowództwo Saperów

Dowództwo skupiające wyposażenie saperskie Wojska Polskiego w tym m.in. pojazdy saperskie, sprzęt pomiarowy, sprzęt przeprawowy, kafary, odznaki, sprzęt mostowy, narzędzia saperskie.

,

Siekiera leśna

Siekiera wchodziła w skład wyposażenia jednostek saperów i pionierów Wojska Polskiego (w wyposażeniu każdej drużyny znajdowały się po 2 egzemplarze)....

Czytaj dalej..
,

Toporek saperski

Toporek saperski był przydzielany do oddziałów piechoty po 1 egzemplarzu do każdej drużyny strzeleckiej (nosił go drużynowy) oraz oddziałów saperów...

Czytaj dalej..
,

Nożyce do cięcia drutu

Nożyce do cięcia drutu były przydzielane do każdej drużyny strzeleckiej (po 2 egzemplarze) oraz jako wyposażenie Torby narzędziowej Typ II...

Czytaj dalej..
,

Łopatka piechoty

W każdej drużynie strzeleckiej Wojska Polskiego znajdowało się na stanie 18 łopatek piechoty (jedynie drużynowy nosił zamiast niej toporek). Wykorzystywano...

Czytaj dalej..
,

Łopata saperska

Łopata saperska wchodziła w skład wyposażenia jednostek saperów i pionierów Wojska Polskiego (w wyposażeniu drużyny saperów znajdował się 1 egzemplarz,...

Czytaj dalej..
,

Oskard składany

Oskard składany wchodził w skład wyposażenia jednostek saperów i pionierów Wojska Polskiego (w wyposażeniu każdej drużyny znajdowały się po 2...

Czytaj dalej..
,

Piła poprzeczna

Piła poprzeczna wchodziła w skład wyposażenia jednostek saperów i pionierów Wojska Polskiego (po 1 egzemplarzu na drużynę). Norma zużywalności stosowana...

Czytaj dalej..
,

Piła płatnica

Piła płatnica wchodziła w skład wyposażenia jednostek saperów i pionierów Wojska Polskiego (w wyposażeniu drużyny saperów znajdowały się 4 egzemplarze,...

Czytaj dalej..
,

Torba narzędziowa

Torba narzędziowa wchodziła w skład wyposażenia jednostek saperów i pionierów Wojska Polskiego (po 3 egzemplarze na drużynę saperów i po...

Czytaj dalej..