Buty kawaleryjskie wz.31 zostały włączone do wyposażenia kawalerii w roku 1931 zgodnie z "Warunkami technicznymi materiałów wojskowych, Buty kawaleryjskie. Nr 531 z 10 czerwca 1931r.". Były one rozdawane w czasie służby jak również w trakcie mobilizacji wrześniowej w 1939 roku. Otrzymywali je szeregowi i podoficerowie kawalerii, rzadziej oficerowie.

Buty kawaleryjskie wz.1931

Buty wykonywano ze skóry juchtowej, która wyprawiana była ze skóry bydlęcej, przypuszczalnie garbowana metodą chromowo-roślinną. Zapiętek, cholewa a także pasek buta wykonane były ze skóry juchtowej wykańczanej od strony lica, przyszwa zaś z tej samej skóry, lecz wykańczana od strony mizdry. Zelówki i podeszwy wykonano ze skóry podeszwowej zwykłej, branzel zaś ze skóry podpodeszwowej zwykłej.

Przekrój buta wz.1931 Powierzchnie buta należało czernić czarną pastą do butów. Do butów kawaleryjskich wz.1931 noszone były ostrogi na wysokości połowy napiętka. Szeregowcom i podoficerom dodawano do butów onuce w zastępstwie skarpet. Na blanku, przy obcasie wybijano liczbę oznaczającą rozmiar buta. Masa pary butów wynosiła 1.9 kg.