Brandenburg BI był samolotem szkolnym używanym w lotnictwie austro-węgierskim. Zdobyto w Małopolsce 15 tych samolotów. Wersję bojową CI, używaną również do szkolenia, produkowały w pierwszych latach powojennych krakowskie i lwowskie Warsztaty Lotnicze. Samoloty Brandenburg BI używane były głównie w Krakowie i Lwowie. Miały one kadłuby z laminowanej sklejki oraz cellonowane skrzydła. Wersje różniły się stosowanymi silnikami i szczegółami konstrukcyjnymi. W ewidencji lotnictwa austro-węgierskiego ten typ samolotu oznaczony był liczbą 75 lub 76. Podobne oznaczenie ewidencyjne składające się z dwóch liczb, z których pierwsza oznaczała typ samolotu, druga kolejny numer danego typu, używane były w lotnictwie polskim okresu międzywojennego. Przedstawiony na rysunku a samolot Brandenburg BI 76.91, pochodzący z wytwórni Fishammed, z silnikiem Mercedes o mocy 74 kW, oznaczony był czerwonymi literami Z na białym tle, jakimi oznaczano początkowo samoloty wojskowe w Krakowie przed wprowadzeniem szachownic. Rysunek b przedstawia samolot z szachownicami. Samoloty Brandenburg używane były w lotnictwie polskim przez kilka lat.

Brandnburg.BII

Źródła

  • "Wojskowe samoloty szkolne 1918-1939", Tadeusz Królikiewicz, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności