Bomba opracowana w Biurze Konstrukcyjnym zakładów "Granat" SA w Kielcach. W późniejszym okresie planowano w tych zakładach produkcję elementów bomb i zapalników. Bomba wz. 38 miała cylindryczno-stożkowy korpus wykonany z blachy stalowej. Od przodu bomba była zakończona głowicą wypełniona prochem czarnym. Wzdłuż osi bomby przebiegała rurka ogniowa łącząca proch w głowicy z zapalnikiem tylnym. Rurka ogniowa była otoczona mieszanina zapalająca. Brak jest dokładnych informacji na temat mieszanki zapalającej, ale prawdopodobnie były to słpuki sprasowanej mieszanki złożonej ze smoły, siarki, utleniacza albo sprasowanymi segmentami termitowymi. W skład jej uzbrojenia wchodził denny zapalnik bezwładnościowy.

 bombwz38z

 

W skład jej części wchodziły: głowica, skorupa, wkręty M 5×5, wkręt M 5×15, obejma, nakrętki, skrzydełka brzechwy, podkładka, nity, wsporniki, zapalnik, bezpieczniki, gniazdo, rurka ogniowa, wieszak, ładunek prochu czarnego, prowadnica linki, mieszanka zapalająca.

Przenoszenie bomby wz.38 miało odbywać się w pozycji poziomej, w podwieszeniu na pojedynczym wieszaku. W chwili wyrzucenia bomby z samolotu, linka łącząca wyrzutnik z zawleczką odbezpieczała zapalnik.

"Pod naporem strumienia powietrza opływającego skorupę bomby, tulejka z talerzykiem unosiła się, pokonując nacisk sprężyny tulejki. Z odsłoniętego  otworu w kadłubie zapalnika wypadała kulka, zwalniając iglicę. Iglica opadała nieco, opierając się na sprężynie iglicy. Z chwila uderzenia bomby w cel, iglica uderzała w spłonkę zapalająca , powodując jej odpalenie. Od płomienia spłonki zapalała się rurka ogniowa, a od niej ładunek czarnego prochu w głowicy.  Gazy prochowe odrywały skorupę od głowicy, rozrywając ją częściowo i powodując rozrzucanie po trafionym obiekcie palących się słupków mieszanki zapalającej"

Po uderzeniu w cel płomień detonującej spłonki zapalnika był transportowany przez rurkę ogniową do ładunku prochu czarnego w głowicy. Wybuch prochu zapalał ładunek zapalający i rozrywał korpus bomby rozrzucając płonące kawałki mieszaniny zapalającej.

Długość 12,5 cm
Średnica 10 cm
Masa 12 kg

Źródła

  • www.wikipedia.pl
  • Adam Popiel: Uzbrojenie lotnictwa polskiego 1918-1939