Bomby odłamkowe, uzbrojone w zapalniki bez zwłoki, wybuchały na powierzchni gruntu albo w momencie zetknięcia się z przeszkodą, dając tym samym dużą ilość odłamków o znacznej sile przebijającej. Wybuch bomby był gwałtowny, płomień dobrze widoczny, po wybuchu tworzył się w ziemi płytki lej.

Działanie bomb odłamkowych

Prawdopodobieństwo trafienia odłamkami na odległościach wyżej podanych, do celu wysokości stojącego człowieka, nie przekracza kilku procent.

Bomba odłamkowa 75 kg PuW została opracowana w ośrodku w Berlinie Friedenau w 1915 roku, w skład uzbrojenia lotniczego weszła rok później. Liczbę około 1000 sztuk zdobyło Wojsko Polskie w czasie powstania wielkopolskiego na opanowanym poznańskim lotnisku Ławica. Skrót PuW był wspólny dla wszystkich bomb pochodzenia niemieckiego i wywodził się od nazwy Prufanstalt und Werft der Fligetruppen(Zakład Doświadczalny i Stocznia Wojsk Lotniczych). Bomba odłamkowa 75 kg PuW wykorzystywana była do niszczenia celów żywych, które trudniej było zlikwidować przy użyciu bomb o mniejszej wadze,między innymi osoby w pojazdach mechanicznych, za lekkimi zasłonami itd.

 

puw75

 

Bomba składa się z: grubościennej jednolitek skorupy, brzechwy(statecznik), nity przytwierdzające statecznik do skorupy, skrzydełka, materiału wybuchowego, osłony detonatora, detonatora, wkrętki głowicowej, zapalniczki. Stalowy korpus bomby zakończony był statecznikiem w postaci trzech lotek wprowadzających broń w ruch wirowy. Bomba wypełniona była materiałem wybuchowym – mieszaniną dinitroluenu z dinitronaftalenem i trinitronaftalenem. W bombie zamontowany był odśrodkowy zapalnik uderzeniowy, który w zależności od ustawienia mógł działać bezzwłocznie bądź z opóźnieniem, taki sam jak w bombie odłamkowej 12,5 kg PuW. Odbezpieczał się on dzięki sile odśrodkowej wirującej wokół osi podłużnej bomby(ruch wirowy osiągnięto dzięki odpowiedniemu kształtowi brzechw). Bomba malowana była w kolorze szarym. Bomby zostały w roku 1932 poddane odnowieniu i zostawione w zapasie, gdzie był zużywane w czasie szkoleń.

Masa materiału wybuchowego 20 kg
Masa zapalnika 1,05 kg
Masa 74 kg
Długość bomby 1700 mm
Średnica bomby 160 mm

Źródła

  • www.wikipedia.pl
  • www.infolotnicze.pl
  • Adam Popiel: Uzbrojenie lotnictwa polskiego 1918-1939
  • "Vademecum obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej ludności cywilnej", Wydanie II uzupełnione, Warszawa 1936