Apteczka ratownicza typu "BBK", tornistrowa przypominała wąską, niedużą walizkę z gurtami naramiennymi. Wykonana z fibry bądź podobnego materiału. Długość około 45 cm, szerokość około 28 cm i głebokość około 14 cm. Waga apteczki wraz z zawartością wynosiła około 7 kg. Długość apteczki stanowiła właściwie jej wysokość z racji tego, że apteczka noszona była jako tornister na plecach. Wieko apteczki zostało tak urządzone, że otwierało się tylko do kąta 90 stopni i dzięki temu możliwe było jej otworzenie na plecach człowieka noszącego ją bez konieczności zdejmowania i stawiania na ewentualnie skażonym imperytem gruncie.

Apteczka plecakowa "BBK"

Po otwarciu apteczki otrzymywano część pionową i poziomową. Ta pierwsza przylegała do pleców zaś ta druga stanowiła rodzaj stolika przytrzymywanego w tej pozycji przy pomocy specjalnych szyn. Na górze apteczki umiejscowiony był zatrzask oraz zamek wraz z kluczykiem. Oprócz tego znajdował się tam także uchwyt ręczny, dzięki któremu możliwe było noszenie apteczki w rękach, oraz kaptur ochronny do zaciągania na górną część apteczki w celu ochrony przed zaciekami. Na brzegach apteczki znajdowało się uszczelnienie wojłokowe umożliwiające hermetyczne dociśnięcie brzegów apteczki.

Zawartość apteczki plecakowej "BBK"Zawartość apteczki plecakowej "BBK"

Apteczka była tak pomyślana, aby mogła wypełnić swoje zadanie a także nie brakowało w niej niczego, co mogłoby być potrzebne w przypadku akcji ratowniczej, ale jednocześnie nie zawierała niepotrzebnego balastu.

Każdy człowiek sekcji czy to terenowej, czy to zabiegowej, bezwzględnie powinien posiadać dobrze dopasowaną i sprawdzoną maskę przecigazową, oraz w miarę możności sanitarno-ratowniczy pakiet indywidualny typu "BBK". Komendant sekcji i patrolowi powinni posiadać ustalonego typu latarkę elektryczną, notatnik raportowy, karty ewakuacyjne oraz ołówek i odpowiednią ilość agrafek. Zaopatrzenie ratownicze sekcji terenowej powinno być w ten sposób pomyślane, aby każdy patrol posiadał niezbędny materiał, jednak dostateczny do udzielenia pierwszej pomocy w terenie; dlatego też najbardziej celowym wydaje się ustalenie następującego zestawu: Komendat sekcji posiada tornistrową apteczką typu "BBK", patrolowy – torbę sanitrą […]

Materiał przeznaczony dla sekcji ratowniczo-sanitarnych powinien być przygotowany w czasie pokoju i złożony w magazynach instytucji, która formuje sekcje ratowniczo-sanitarne. Ekwipunek ten powinien być magazynowany pełnymi kompletami, oddzielnie dla każdej sekcji, ponieważ w wypadku potrzeby wydawanie musi iść szybko i sprawnie. Prócz normalnego wyposażenia sekcji ratowniczo-sanitarnych każda instytucja organizująca sekcje, musi posiadać pewną ilość kompletów szkoleniowych.

Komendant sekcji terenowej

Podstawowe dane

Wysokość ok. 45 cm
Szerokość ok. 28 cm
Głębokość ok. 14 cm
Masa z zawartością ok. 7 kg

Źródła

  • "Vademecum obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej ludności cywilnej", Wydanie II uzupełnione, Warszawa 1936