,

Pistolet Grunera

Pistolet nazwany od nazwiska konstruktora, Jana Grunera zamieszkałego w Mariampolu nieopodal Słonimia. Koncept pistoletu zgłoszony w dniu 8 listopada 1932...

Czytaj dalej..
,

9 mm pistolet Noury Pasza FB Radom wz. 30

Historia pistoletu Noury Pasza owiana jest tajemnicą. Domniemany twórca, konstruktor broni strzeleckich inż. Piotr Wilniewczyc, wspomina o pistolecie w swojej...

Czytaj dalej..
,

Samochód pancerny „Tank Piłsudskiego”

Niedługo po rozpoczęciu działań wojennych we Lwowie w listopadzie 1918 roku, prof. Antoni Markowski przedstawił kapitanowi M.Borucie-Sapiechowiczowi, komendndatowi Szkoły Sienkiewicza,...

Czytaj dalej..
, ,

Samochód pancerny wz.31

W roku 1930 PZInż. zawarły nową umowę licencyjną na produkcję samochodów ciężarowych z silnikami dieslowskimi, tym razem ze szwajcarską firmą...

Czytaj dalej..
,

Holownik „Castor”

Holownik zakupiony na przełomie kwietnia i maja 1920 roku przez Departament Spraw Morskich i przekazany Dowództwu Wybrzeża Morskiego w Pucku....

Czytaj dalej..

ORP „Mewa”

Podniesienie polskiej bandery na okręcie i wcielenie w skład floty (do Grupy Trałowców Dywizjonu Ćwiczebnego) odbyło się 1 czerwca 1921...

Czytaj dalej..
,

Hannover CLll i CLV

Założone w 1871 roku zakłady taboru kolejowego Hannoverische Waggonfabrik A.G. (w skrócie HA WA) otworzyły swój oddział lotniczy w Linden...

Czytaj dalej..
,

DFW CV

W 1916 roku, dobrze już rozwinięta wytwórnia Deutsche Flugzeugwerke A. G. (Niemieckie Zakłady Samolotowe, Towarzystwo Akcyjne) w skrócie DFW wprowadziła...

Czytaj dalej..
,

Bartel BM-5

Projekt samolotu treninowego BM-3, który powstał równocześnie z projektem BM-2, nie został zrealizowany. Opracowano bowiem nowy projekt z uwzględnieniem doświadczeń...

Czytaj dalej..
,

Bartel BM-4

Lotnictwo wojskowe zamówiło w 1926 roku w Wielkopolskiej Wytwórni Samolotów Samolot dwa prototypy samolotów szkolnych: jeden przeznaczony do wstępnego szkolenia...

Czytaj dalej..